Novoroční zamyšlení

První pozdrav v novém roce 2012 patří vám všem mým příznivcům a návštěvníkům těchto stránek.

Mnozí z nás očekávají, že tento rok bude velmi obtížný po všech stránkách. Některé z nás konečně potká vysněné štěstí, za kterým usilovně a trpělivě kráčeli několik let, některé potká toužebně očekávaná láska a někteří zvítězí nad nemocí a začnou si vážit každého dne svého života, který budou vnímat z jiného úhlu pohledu a zcela přehodnotí své priority a cíle do budoucna.

Hektická současnost stále prověřuje naše osobní kvality, které se z našeho života postupně jaksi vytrácí. Místo pravdy, slušnosti, čestnosti, vzájemného respektu a loajality se staršími, slabšími, nemocnými se bohužel stáváme svědky i účastníky toho, že vyhrávají ti bezcharakterní, lhostejní, podlí lháři a zloději, kteří se bezostyšně naučili parazitovat na slušných a poctivých lidech, kteří jsou vesměs bezbranní a neschopní se bránit. Ani já nejsem výjimkou a s takovými tak zvanými „podnikateli“ jsem se bohužel v posledních letech také setkala.

A proto tímto na vás všechny, kteří si přečetli má slova, se obracím s prosbou, buďme prosím v tomto roce k sobě slušní, uctiví, respektujme se vzájemně, dodržujme písemné i ústní dohody a smlouvy a hlavně nedělejme druhým to, co nechceme, aby oni dělali nám.

Přeji vám všem jen to nejlepší a pravda a láska ať zvítězí!

ALENA