KRÁSNÉ VÁNOCE 2019

Milí přátelé,

opět tu máme vánoční svátky a konec roku 2019. Pro mne a možná i pro vás nebyl tento rok jednoduchý. Ztratila jsem nejbližšího kamaráda s kterým jsem spolupracovala na poli hudby více než 17 let. Ještě jsem se s touto ztrátou nevyrovnala především proto, že jeho smrt byla naprosto zbytečná a byla zaviněna člověkem, který celý život krade. Tentokrát se stal vrahem a já věřím v jeho spravedlivé potrestání. Pan Jaroslav VALA byl tím nejhodnějším a nejlaskavějším člověkem, kterého jsem v životě poznala a v mém srdci zůstane navždy. Čest jeho památce.

Život jde dál a nikdo z nás neví, co nám budoucnost přinese. Proto i já vám ze srdce přeji jen to nejlepší, především pevné zdraví, štěstí a láskyplné okolí. Ještě jednu prosbu … nebuďme k sobě lhostejní a bezohlední.

Krásné vánoční období vám všem a lepší rok 2020.

Alena ♥